ACooperatiu

 Llum Clavero – Manel Ballesteros, 2011

 Sessió 1.  El concepte d’aprenentatge cooperatiu.

 Word S1 – Power S1
 

Sessió 2. Les bones pràctiques de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula.

 Word S2 – Power S2

Sessió 3. Estratègies que afavoreixen l’aprenentatge cooperatiu.

 Word S3 – Power S3