Geocaching – GEOCATINGVO

Com cercar carmanyoles de plàstic amb satèl.lits de milions d’euros

http://www.geocaching-hispano.com/

geocatingvo-caratulabloc

 geocatingvo.wordpress.com