Projectes

Què entenem per treball per projectes”?

Un pessic de teoria:

 

Llum Clavero – Manel Ballesteros, 2011